Akademia
Indyka

puzzle
Najnowocześniejsza wiedza hodowlana. Partnerami Akademii Indyka są wiodące firmy genetyczne, w 99% odpowiedzialne za zaopatrzenie światowych rynków. Ich obecność gwarantuje uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy na temat aktualnie utrzymywanych ras indyków, ich potrzeb i wymagań hodowlanych. To również szansa na poznanie kierunków rozwoju tego perspektywicznego rynku.
Partnerstwo w drodze do sukcesu. Tucz indyków to zajęcie wymagające ogromnej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia. Jednak nawet wszystkie te czynniki jednocześnie nie zawsze mogą zapewnić sukces finansowy na fermie. Dlatego tak istotna jest współpraca z doświadczonymi
i sprawdzonymi partnerami, gwarantującymi jakość, stabilność i powtarzalność doskonałych wyników.
W trakcie trwania Akademii Indyka partnerzy projektu będą wspierać uczestników swoją wiedzą
i doświadczeniem. Pokażą również, jak omawiane aspekty mogą wpłynąć na wyniki techniczne oraz finansowe, osiągane na fermach.
Wieloletnie doświadczenie na każdym etapie produkcji. Można śmiało powiedzieć, że Akademia Indyka to wspólny projekt całej branży, zajmującej się hodowlą i chowem indyka- od genetyki po odpowiednie żywienie. Obecność wielu partnerów Akademii, którzy zasadniczą część swojej aktywności biznesowej poświęcają indykom, jest gwarantem wszechstronności i jakości projektu.
Żywienie a zdrowotność. Jednym z partnerów Akademii Indyka jest wiodący producent zdrowych
i bezpiecznych mieszanek paszowych. Firma kładzie duży nacisk kładziony na badania i rozwój oraz na nieustającą poprawę dobrostanu zwierząt poprzez zbilansowane programy żywieniowe. W trakcie trwania projektu eksperci żywieniowi będą mieli okazję wesprzeć uczestników Akademii swoim doświadczeniem i udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w hodowlanej codzienności.
Zootechnika od A do Z. Status zootechniczny fermy ma kluczowy wpływ na zdrowotność ptaków oraz uzyskiwane wyniki techniczne. Uczestnicy Akademii Indyka będą mogli zapoznać się z kanonem wiedzy zootechnicznej, której praktyczne zastosowanie ma na celu znaczącą poprawę wyników finansowych. Na pytania i wątpliwości w tym zakresie odpowiedzą światowi eksperci, dzieląc się doświadczeniem oraz wiedzą
o najnowszych trendach.

Wstawienie piskląt indyczych – zapewnij ptakom dobry start – cz. II

Wstawienie piskląt indyczych ma istotne znaczenie na efekty hodowli i wyniki produkcyjne. Przygotowując obiekt należy pamiętać m.in. o odpowiedniej temperaturze i wybraniu właściwej metody odchowu, o czym można przeczytać w I części artykułu. Co jeszcze pełni ważną rolę? Odpowiedź znajduje się w dalszej części tekstu.

Wentylacja

Klimat indycznika jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących efektywność tuczu. Już przed wstawieniem piskląt obiekt należy przewietrzyć. Od pierwszego dnia bytowania piskląt w indyczniku należy zadbać o właściwą wentylację. Ruch powietrza na poziomie ptaków powinien wynosić ok. 0,1–0,2 m/s, a wydajność wentylatorów powinna być utrzymywana na poziomie 0,5m3/h/kg masy ciała. Należy unikać przeciągów, jak również przewietrzania indyczników w okresie odchowu. Niezależnie od typu indycznika i rodzaju wentylacji należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza w strefie bytowania piskląt, oraz utrzymania wilgotności powietrza na poziomie 60 – 70%. Niewłaściwy klimat w indyczniku prowadzi do problemów z oddychaniem ptaków, wzrostu zachorowalności, zmniejszenia przyrostów wagowych, zróżnicowania stada, przyspieszenia bicia serca – efekt okrągłego serca, zwiększa występowania biegunek.

Światło                                              

Młode pisklęta słabo widzą, dlatego też w pierwszych 5-6 dniach należy stosować intensywne oświetlenie 75–100 lux, aby ptaki mogły zapoznać się z otoczeniem tj. znaleźć poidła i karmę. Równomierne oświetlenie kręgów, sektorów czy całego obiektu jest rzeczą absolutnie konieczną. Powstanie stref zacienionych jest jedną z przyczyn zbijania się piskląt w grupki i zwiększa ryzyko uduszenia. Ważne jest wprowadzenie od pierwszej doby programu świetlnego rekomendowanego dla danej rasy indyków. Należy stworzyć indykom okresy odpoczynku i snu.

Woda

Jakość wody jest krytycznym elementem w produkcji indyczej. Wynika to z faktu, iż woda to pierwsze pożywienie piskląt, mające istotny wpływ na wydajność ptaków i ich zdrowotność. Indyki piją 1,8 razy więcej niż jedzą, co oznacza, że woda przez nie wypijana stanowi połowę ich wagi. Aby w pełni wykazać swój potencjał genetyczny ptaki muszą otrzymać czystą wodę.

Ściółka

Na podłoże ściółkowe należy wybrać materiał charakteryzujący się dużą chłonnością wody. Do jednych z najbardziej chłonnych zalicza się: pelet słomiany, torf, wióry drzewne, sieczkę słomianą. Ściółka powinna być czysta, sucha, odpylona, a przede wszystkim miękka.  Grubość ścielenia zależna jest od materiału ściółkowego oraz pory roku i wacha się od 2–10 cm.

Znacie teorię katastrofy małych błędów?

Teoria ta zakłada, że zsumowanie się dużej liczby pozornie mało istotnych błędów może doprowadzić do katastrofy (lek. wet. inż. Wojciech Grudzień).  W praktyce oznacza to, że jeżeli do jednego małego błędu np. zbyt niskiej temperatury ściółki dojdzie zła jej jakość i  niedostępność do wody i pokarmu to w efekcie straty mogą być ogromne, dlatego bardzo ważna jest dbałość o każdy szczegół i należycie przygotować środowisko, tak aby pozwoliło pisklęciu wykorzystać jego potencjał genetyczny. Przygotowanie fermy do wstawienia indycząt i ich odchów jest tematem bardzo złożonym, dlatego warto odświeżać i zdobywać nową wiedzę, sięgając np. do nowych materiałów i instrukcji firm zajmujących się genetyką indyka.

■ ■ ■

Aby wspomóc pracę hodowców indyków i poprawić ich wyniki produkcyjne, firma De Heus zainicjowała cykl szkoleń Akademii Indyka, realizowany z autorytetami w zakresie chowu i hodowli indyka z całego świata, z firmami: Aviagen, Grelavi, Evonik,  Huvepharma, Biomin.

W lutym dobiegł on końca, jednak ze względu na ogromną potrzebę dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, Akademia Indyka będzie kontynuowana jako coroczna konferencja. Program tego unikatowego wydarzenia jest tak skonstruowany, aby w pełni odpowiadać na potrzeby uczestników związane z poszukiwaniem innowacji, optymalnych rozwiązań i zwiększania efektywności.

I konferencja Akademii Indyka już w październiku. Zapraszamy!

Cele

Zawsze idź
do przodu,
nie stój
w miejscu!

Motto De Heus:
Powering
Progress

Innymi słowy:
stojąc w miejscu cofamy się, więc jeśli chcemy w najgorszym wypadku pozostać w tym samym miejscu, to i tak musimy iść do przodu!

akademia-indyka

Akademia Indyka - cele postawione przez założycieli

Partnerzy projektu

DLACZEGO?

Kilka powodów, dla których wiodące podmioty z branży indyka zdecydowały się
wziąć udział w projekcie zatytułowanym „Akademia Indyka”:

Co dwie głowy,
to nie jedna

Razem
możemy więcej

Możemy
dostarczyć
wiedzy dotyczącej każdego etapu
produkcji indyczej,
od genetyków
po ubojnie

Naszymi wykładowcami będą specjaliści
z całego świata

Informacje organizacyjne

Kontakt

De Heus Polska

ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 04 00
fax: (24) 721 04 04

indyk
@
akademiaindyka.deheus.pl

close