Akademia
Indyka

puzzle
Najnowocześniejsza wiedza hodowlana. Partnerami Akademii Indyka są wiodące firmy genetyczne, w 99% odpowiedzialne za zaopatrzenie światowych rynków. Ich obecność gwarantuje uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy na temat aktualnie utrzymywanych ras indyków, ich potrzeb i wymagań hodowlanych. To również szansa na poznanie kierunków rozwoju tego perspektywicznego rynku.
Partnerstwo w drodze do sukcesu. Tucz indyków to zajęcie wymagające ogromnej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia. Jednak nawet wszystkie te czynniki jednocześnie nie zawsze mogą zapewnić sukces finansowy na fermie. Dlatego tak istotna jest współpraca z doświadczonymi
i sprawdzonymi partnerami, gwarantującymi jakość, stabilność i powtarzalność doskonałych wyników.
W trakcie trwania Akademii Indyka partnerzy projektu będą wspierać uczestników swoją wiedzą
i doświadczeniem. Pokażą również, jak omawiane aspekty mogą wpłynąć na wyniki techniczne oraz finansowe, osiągane na fermach.
Wieloletnie doświadczenie na każdym etapie produkcji. Można śmiało powiedzieć, że Akademia Indyka to wspólny projekt całej branży, zajmującej się hodowlą i chowem indyka- od genetyki po odpowiednie żywienie. Obecność wielu partnerów Akademii, którzy zasadniczą część swojej aktywności biznesowej poświęcają indykom, jest gwarantem wszechstronności i jakości projektu.
Żywienie a zdrowotność. Jednym z partnerów Akademii Indyka jest wiodący producent zdrowych
i bezpiecznych mieszanek paszowych. Firma kładzie duży nacisk kładziony na badania i rozwój oraz na nieustającą poprawę dobrostanu zwierząt poprzez zbilansowane programy żywieniowe. W trakcie trwania projektu eksperci żywieniowi będą mieli okazję wesprzeć uczestników Akademii swoim doświadczeniem i udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w hodowlanej codzienności.
Zootechnika od A do Z. Status zootechniczny fermy ma kluczowy wpływ na zdrowotność ptaków oraz uzyskiwane wyniki techniczne. Uczestnicy Akademii Indyka będą mogli zapoznać się z kanonem wiedzy zootechnicznej, której praktyczne zastosowanie ma na celu znaczącą poprawę wyników finansowych. Na pytania i wątpliwości w tym zakresie odpowiedzą światowi eksperci, dzieląc się doświadczeniem oraz wiedzą
o najnowszych trendach.

Prognozy dla rynku indyczego w Polsce w perspektywie kolejnych lat – cz. 2

Jakość produktu jest kolejnym czynnikiem, od którego zależeć będzie przyszłość polskiego drobiarstwa, w tym gałęzi związanej z produkcją indyka. Klient w Europie czy w krajach trzecich jest w stanie zapłacić dużo, ale za produkt dobrej jakości i produkt powtarzalny.

Największe dziś pieniądze zarabia się filecie indyczym, szczególnie butterfly ze skórą. Oznacza to, że do ubojni powinny trafiać ptaki silne, stojące na nogach, pozbawione odleżyn i pęcherzów. Każdy powinien pamiętać, że na to, jaki produkt zostanie ostatecznie ubity wpływ ma bardzo wiele czynników. Do klienta muszą zostać dostarczone pisklęta dobrej jakości o właściwym genotypie. Stado powinno być skarmiane pełnowartościowymi mieszakami paszowymi o odpowiednich parametrach żywieniowych. W końcu ptaki muszą trafić do środowiska, które pozwoli na wykorzystanie ich potencjału. Pierwsze dni i tygodnie w chowie indyka odgrywają kluczowe znaczenie. Jakość wody, stężenia szkodliwych gazów (tlenek węgla, dwutlenek węgla, w tuczu amoniak), wilgotność, temperatura, dostęp na poideł, karmideł, dobrej jakości ściółka i inne elementy mają krytyczne znaczenie w wyprodukowaniu dobrego jakościowo produktu.

Pisząc o produkcji indyczej w perspektywie kolejnych lat nie sposób nie wspomnieć o kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, które w istotny sposób rzutuje na rozwój tej branży przede wszystkim w Niemczech. Możemy jednak zakładać, że podobna, bardzo restrykcyjna polityka w zakresie welfare (dobrostanu) zostanie przeniesiona na inne kraje europejskie, w tym Polskę. Stanie się to za sprawą przepisów europejskich lub bardzo silnej pozycji dystrybutorów (sieci handlowych), którzy poprzez różnego rodzaju certyfikacje wymuszą na hodowcach odpowiednie zmiany.  Oprócz ważnych i pożądanych uregulowań, jak zachowanie odpowiedniej obsady czy jakości poduszek stóp, pojawiają się również pomysły zmierzające do zakazania stosowania kurtyzacji dziobów, co może w istotny sposób wpłynąć na pogorszenie ekonomiki produkcji.

Tematem, o którym dyskutuje się bardzo dużo i również może mieć wpływ na rozwój produkcji
w Polsce jest poziom stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej. Władze weterynaryjne podjęły już szereg działań, które uporządkowują aktualną sytuację. Możemy jednak być pewni, że presja ze strony konsumentów na produkcję bezantybiotykową będzie nadal istotna i zapewne będzie także wykorzystywane przez przeciwników szybkiego rozwoju branży drobiarskiej.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na sytuację, która miała miejsce w pierwszej połowie 2015 roku w USA. Z powodu ptasiej grypy zutylizowano ponad 50 mln sztuk drobiu. Problem dotyczył przede wszystkim kur niosek, ale zutylizowano również 10 mln indyków. Łączne straty branży szacowane są na 3 mld dolarów, co daje około 10 mld PLN. Obrazuje to, jak wiele w branży indyczej zależy od nas samych. Nie sposób przecenić dobrych praktyk bioasekuracji, które powinny obowiązywać na każdej fermie produkcji indyka. Poczynając od wolnych od chorób zakaźnych piskląt jednodniowych, nieskażonych pasz, po cały program bioasekuracji na fermie, który jest regularnie monitorowany
i uzupełniany w miarę pojawiających się potrzeb. Zróbmy wszystko, żeby czynniki zakaźne, chociażby takie jak ptasia grypa, nie wykazały zamiast nas, słabych punktów naszych systemów bioasekuracji ferm.

Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu.

Cele

Zawsze idź
do przodu,
nie stój
w miejscu!

Motto De Heus:
Powering
Progress

Innymi słowy:
stojąc w miejscu cofamy się, więc jeśli chcemy w najgorszym wypadku pozostać w tym samym miejscu, to i tak musimy iść do przodu!

akademia-indyka

Akademia Indyka - cele postawione przez założycieli

Partnerzy projektu

DLACZEGO?

Kilka powodów, dla których wiodące podmioty z branży indyka zdecydowały się
wziąć udział w projekcie zatytułowanym „Akademia Indyka”:

Co dwie głowy,
to nie jedna

Razem
możemy więcej

Możemy
dostarczyć
wiedzy dotyczącej każdego etapu
produkcji indyczej,
od genetyków
po ubojnie

Naszymi wykładowcami będą specjaliści
z całego świata

Informacje organizacyjne

Kontakt

De Heus Polska

ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 04 00
fax: (24) 721 04 04

indyk
@
akademiaindyka.deheus.pl

close