Akademia
Indyka

puzzle
Najnowocześniejsza wiedza hodowlana. Partnerami Akademii Indyka są wiodące firmy genetyczne, w 99% odpowiedzialne za zaopatrzenie światowych rynków. Ich obecność gwarantuje uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy na temat aktualnie utrzymywanych ras indyków, ich potrzeb i wymagań hodowlanych. To również szansa na poznanie kierunków rozwoju tego perspektywicznego rynku.
Partnerstwo w drodze do sukcesu. Tucz indyków to zajęcie wymagające ogromnej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia. Jednak nawet wszystkie te czynniki jednocześnie nie zawsze mogą zapewnić sukces finansowy na fermie. Dlatego tak istotna jest współpraca z doświadczonymi
i sprawdzonymi partnerami, gwarantującymi jakość, stabilność i powtarzalność doskonałych wyników.
W trakcie trwania Akademii Indyka partnerzy projektu będą wspierać uczestników swoją wiedzą
i doświadczeniem. Pokażą również, jak omawiane aspekty mogą wpłynąć na wyniki techniczne oraz finansowe, osiągane na fermach.
Wieloletnie doświadczenie na każdym etapie produkcji. Można śmiało powiedzieć, że Akademia Indyka to wspólny projekt całej branży, zajmującej się hodowlą i chowem indyka- od genetyki po odpowiednie żywienie. Obecność wielu partnerów Akademii, którzy zasadniczą część swojej aktywności biznesowej poświęcają indykom, jest gwarantem wszechstronności i jakości projektu.
Żywienie a zdrowotność. Jednym z partnerów Akademii Indyka jest wiodący producent zdrowych
i bezpiecznych mieszanek paszowych. Firma kładzie duży nacisk kładziony na badania i rozwój oraz na nieustającą poprawę dobrostanu zwierząt poprzez zbilansowane programy żywieniowe. W trakcie trwania projektu eksperci żywieniowi będą mieli okazję wesprzeć uczestników Akademii swoim doświadczeniem i udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w hodowlanej codzienności.
Zootechnika od A do Z. Status zootechniczny fermy ma kluczowy wpływ na zdrowotność ptaków oraz uzyskiwane wyniki techniczne. Uczestnicy Akademii Indyka będą mogli zapoznać się z kanonem wiedzy zootechnicznej, której praktyczne zastosowanie ma na celu znaczącą poprawę wyników finansowych. Na pytania i wątpliwości w tym zakresie odpowiedzą światowi eksperci, dzieląc się doświadczeniem oraz wiedzą
o najnowszych trendach.

Prognozy dla rynku indyczego w Polsce w perspektywie kolejnych lat – cz. 1

Polska jest dzisiaj największym producentem drobiu w Europie. Plasuje się również w czołówce producentów indyka, konkurując o palmę pierwszeństwa z Niemcami i Francją. Elementem charakterystycznym polskiej branży drobiarskiej jest bardzo wysoka dynamika wzrostu, szczególnie
w ostatnich latach. Robi to szczególnie duże wrażenie, w kontekście pozostałych rynków europejskich, które utrzymują status quo lub obniżają swoja produkcję. W związku z tym, wydaje się, że należy z optymizmem spoglądać w przyszłość naszej branży.

Dla wszystkich uczestników rynku drobiarskiego, w tym indyczego jasne jest, że polska produkcja uzależniona jest od eksportu. Szacuje się, że już około 40% produkcji eksportowane jest do krajów Unii Europejskiej lub do krajów trzecich. Eksportujemy głównie produkty nieprzetworzone, czyli elementy mięsa świeżego. Nawet 80% fileta indyczego i 60% uda wywożone jest zagranicę. Odbywa się to dzięki bardzo skutecznej pracy wszystkich firm i organizacji zaangażowanych w poszukiwanie nowych rynków zbytu. Na tych rynkach dopiero tworzymy popyt na mięso indycze lub wypieramy dotychczas działających tam operatorów.

Szczególnie interesujące kierunki eksportu w ostatnich latach to Afryka, kraje arabskie i oczywiście Azja. Działanie na rynku globalnym daje bardzo duże możliwości, ale powoduje również, to, że jesteśmy narażeni na czynniki o charakterze ekonomicznym lub co gorsza politycznym, na które nie mamy wpływu. Ostatnie wydarzenia w Rosji i wstrzymanie importu produktów spożywczych z Polski na szczęście nie odbiło się negatywnie na branży drobiarskiej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że polskie ubojnie nigdy nie traktowały kierunku wschodniego jako strategicznego.  W tym kontekście niezwykle ważnym aspektem są również pojawiające się embarga, nakładane na poszczególne kraje, chociażby z powodów sanitarnych.

Problemy ptasiej grypy w USA spowodowały nie tylko istotne ograniczenie podaży mięsa indyczego u największego producenta indyka na świecie, ale skutkowały również nałożeniem na ten kraj zakazu eksportu do ważnych odbiorców mięsa indyczego. I w tym przypadku polska branża była w stanie wykorzystać pojawiającą się szansę na rozszerzenie własnych kanałów dystrybucji.

Czynnikiem warunkującym opłacalność eksportu jest także kurs walutowy. Wszelkie wahania mogą w istotny sposób poprawiać lub pogarszać rentowność sprzedaży. Jest to również element ryzyka, z którym polscy operatorzy muszą sobie skutecznie radzić.

Kluczowym elementem decydującym o przewadze konkurencyjnej naszej branży są koszty produkcji. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, kiedy przedmiotem handlu są nieprzetworzone produkty, które ciężko różnicować i zaproponować klientom wartość dodaną w postaci specyficznego sposobu przygotowania, walorów smakowych lub chociażby opakowania. Koszty produkcji indyczej zdają się kształtować na podobnym poziomie. Ceny piskląt, paszy, energii są na porównywalnym poziomie w Polsce jak i w pozostałych krajach europejskich. Wydaje się, że różnicę robią koszty generowane przez zakłady ubojowe i przetwórcze, gdzie koszty produkcji, w tym szczególnie pracownicze, są wielokrotnie większe zagranicą. Jeżeli chcemy utrzymać przewagę pod względem kosztowym, a wzrost płac pracowniczych w dłuższej perspektywie jest nieunikniony, nasze zakłady ubojowe muszą skupiać się na efektywności produkcji. Ważną rolę odgrywa odpowiednia waga tuszki oraz osiągane uzyski. Zgodzić się musimy również ze stwierdzeniem, że ubojnie nie będą mogły być w dłuższej perspektywie konkurencyjne i efektywne w swej działalności bez dobrej jakości żywca.

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu.

Cele

Zawsze idź
do przodu,
nie stój
w miejscu!

Motto De Heus:
Powering
Progress

Innymi słowy:
stojąc w miejscu cofamy się, więc jeśli chcemy w najgorszym wypadku pozostać w tym samym miejscu, to i tak musimy iść do przodu!

akademia-indyka

Akademia Indyka - cele postawione przez założycieli

Partnerzy projektu

DLACZEGO?

Kilka powodów, dla których wiodące podmioty z branży indyka zdecydowały się
wziąć udział w projekcie zatytułowanym „Akademia Indyka”:

Co dwie głowy,
to nie jedna

Razem
możemy więcej

Możemy
dostarczyć
wiedzy dotyczącej każdego etapu
produkcji indyczej,
od genetyków
po ubojnie

Naszymi wykładowcami będą specjaliści
z całego świata

Informacje organizacyjne

Kontakt

De Heus Polska

ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 04 00
fax: (24) 721 04 04

indyk
@
akademiaindyka.deheus.pl

close