Akademia
Indyka

puzzle
Najnowocześniejsza wiedza hodowlana. Partnerami Akademii Indyka są wiodące firmy genetyczne, w 99% odpowiedzialne za zaopatrzenie światowych rynków. Ich obecność gwarantuje uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy na temat aktualnie utrzymywanych ras indyków, ich potrzeb i wymagań hodowlanych. To również szansa na poznanie kierunków rozwoju tego perspektywicznego rynku.
Partnerstwo w drodze do sukcesu. Tucz indyków to zajęcie wymagające ogromnej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia. Jednak nawet wszystkie te czynniki jednocześnie nie zawsze mogą zapewnić sukces finansowy na fermie. Dlatego tak istotna jest współpraca z doświadczonymi
i sprawdzonymi partnerami, gwarantującymi jakość, stabilność i powtarzalność doskonałych wyników.
W trakcie trwania Akademii Indyka partnerzy projektu będą wspierać uczestników swoją wiedzą
i doświadczeniem. Pokażą również, jak omawiane aspekty mogą wpłynąć na wyniki techniczne oraz finansowe, osiągane na fermach.
Wieloletnie doświadczenie na każdym etapie produkcji. Można śmiało powiedzieć, że Akademia Indyka to wspólny projekt całej branży, zajmującej się hodowlą i chowem indyka- od genetyki po odpowiednie żywienie. Obecność wielu partnerów Akademii, którzy zasadniczą część swojej aktywności biznesowej poświęcają indykom, jest gwarantem wszechstronności i jakości projektu.
Żywienie a zdrowotność. Jednym z partnerów Akademii Indyka jest wiodący producent zdrowych
i bezpiecznych mieszanek paszowych. Firma kładzie duży nacisk kładziony na badania i rozwój oraz na nieustającą poprawę dobrostanu zwierząt poprzez zbilansowane programy żywieniowe. W trakcie trwania projektu eksperci żywieniowi będą mieli okazję wesprzeć uczestników Akademii swoim doświadczeniem i udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w hodowlanej codzienności.
Zootechnika od A do Z. Status zootechniczny fermy ma kluczowy wpływ na zdrowotność ptaków oraz uzyskiwane wyniki techniczne. Uczestnicy Akademii Indyka będą mogli zapoznać się z kanonem wiedzy zootechnicznej, której praktyczne zastosowanie ma na celu znaczącą poprawę wyników finansowych. Na pytania i wątpliwości w tym zakresie odpowiedzą światowi eksperci, dzieląc się doświadczeniem oraz wiedzą
o najnowszych trendach.

JAKIE STANDARDY POWINNO SPEŁNIAĆ PISKLĘ WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI? – O PISKLĘTACH SŁÓW KILKA

Większość hodowców bez trudu potrafi rozpoznać pisklęta dobrej jakości. Jednakże ich ocena prowadzona może być wieloma metodami, zaś pełna charakterystyka powinna obejmować wiele różnych cech klasyfikowanych jako fizyczne, mikrobiologiczne czy serologiczne. Kiedy pisklęta trafiają na fermę z wylęgarni powinny być dobrej jakości, a mianowicie powinny być pozbawione defektów fizycznych i aktywnie poszukiwać pożywienia i wody, reagować na zmiany temperatury oraz ogólnie wykazywać normatywne zachowanie.

Właściwej oceny jakości piskląt pod kątem cech morfologicznych najłatwiej dokonać w wychowalni po delikatnym wysypaniu ich na ściółkę. Pisklęta po wysypaniu na ściółkę rozbiegają się i zgodnie ze swoim behawioryzmem dążą do źródła ciepła. Pisklęta muszą być żywotne, żerujące, zdrowe i silne, takie charakteryzują się największą przeżywalnością. Ważne jest zainteresowanie się ptaków otoczeniem, wodą, pokarmem, z odgłosami niezbyt głośnego popiskiwania, które jest odzwierciedleniem zadowolenia. Pisklęta powinny być puszyste, czyste i wyrównane.

Oceny stanu zdrowotnego poszczególnych osobników dokonuje się po wzięciu pisklęcia do ręki i sprawdzeniu wyglądu oczu, spojówek, pępka, puchu i kloaki. Ocenia się także aktywność kończyn, siłę mięśni i napięcie powłok brzusznych.

Oczy powinny być czyste, wyraziste, błyszczące, spojówki bez widocznego przekrwienia. Pępek natomiast powinien być zagojony, a szczątkowy ślad po pępku powinien być niewidoczny i przykryty puchem. Prawidłowy puch rośnie we wszystkich kierunkach, jest suchy i czysty. Zdrowe pisklęta wykazują wyraźną aktywność nóg i napięcie mięśni. Przykryte dłonią i lekko uciśnięte nie uginają się, lecz stawiają opór zapierając się nogami. Ważny jest także refleks piskląt. Po przewróceniu ich na plecy, powinny niezwłocznie wrócić do normalnej pozycji.

Pisklę właściwej jakości to pisklę o odpowiednim statusie sanitarnym, wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą spowodować wystąpienie choroby czy osłabić wzrost. Procedury higieny w wylęgarni zmierzają do zminimalizowania poziomu obecnych tam bakterii, jednakże nie wyeliminują ich całkowicie. Są drobnoustroje, które nie powinny być w żadnym stopniu obecne u drobiu opuszczającego zakład wylęgowy. Do tej grupy należą : Mykoplazma (M. Gallisepticum, M. Synoviae, M.Meleagridis) oraz Salmonella (S. Pullorum, S.Gallinarum, S.Enteritidis, S.Typhimurium, S. Arizonae) oraz Aspergillus fumigatus. W istocie ważnym jest także, aby nowo wyklute pisklę otrzymało, tak szybko jak to jest możliwe, dobrą mieszankę „normalnych” dla drobiu bakterii w celu wykształcenia zdrowej mikroflory jelitowej.

Kluczowym aspektem zapewniającym wysoki potencjał genetyczny piskląt są odpowiednio wyselekcjonowane stada rodzicielskie, posiadające najlepsze cechy hodowlane oraz odpowiedni status immunologiczny. Pisklęta pochodzące od takich stad powinny być jednorodne i powinny posiadać wyrównane poziomy przeciwciał matczynych. Ponadto na jakość piskląt ma także wpływ czas magazynowania jaj, warunki ich przechowywania oraz wiek stad rodzicielskich.

Trzeba pamiętać, że na właściwą jakość dostarczonych piskląt oraz ich późniejszą przeżywalność mają wpływ nie tylko cechy morfologiczne, status sanitarny czy status immunologiczny, ale także odpowiednie przygotowanie odchowalni i zapewnienie optymalnych warunków mikroklimatycznych w celu maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego piskląt.

 

Cele

Zawsze idź
do przodu,
nie stój
w miejscu!

Motto De Heus:
Powering
Progress

Innymi słowy:
stojąc w miejscu cofamy się, więc jeśli chcemy w najgorszym wypadku pozostać w tym samym miejscu, to i tak musimy iść do przodu!

akademia-indyka

Akademia Indyka - cele postawione przez założycieli

Partnerzy projektu

DLACZEGO?

Kilka powodów, dla których wiodące podmioty z branży indyka zdecydowały się
wziąć udział w projekcie zatytułowanym „Akademia Indyka”:

Co dwie głowy,
to nie jedna

Razem
możemy więcej

Możemy
dostarczyć
wiedzy dotyczącej każdego etapu
produkcji indyczej,
od genetyków
po ubojnie

Naszymi wykładowcami będą specjaliści
z całego świata

Informacje organizacyjne

Kontakt

De Heus Polska

ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 04 00
fax: (24) 721 04 04

indyk
@
akademiaindyka.deheus.pl

close