Akademia
Indyka

puzzle
Najnowocześniejsza wiedza hodowlana. Partnerami Akademii Indyka są wiodące firmy genetyczne, w 99% odpowiedzialne za zaopatrzenie światowych rynków. Ich obecność gwarantuje uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy na temat aktualnie utrzymywanych ras indyków, ich potrzeb i wymagań hodowlanych. To również szansa na poznanie kierunków rozwoju tego perspektywicznego rynku.
Partnerstwo w drodze do sukcesu. Tucz indyków to zajęcie wymagające ogromnej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia. Jednak nawet wszystkie te czynniki jednocześnie nie zawsze mogą zapewnić sukces finansowy na fermie. Dlatego tak istotna jest współpraca z doświadczonymi
i sprawdzonymi partnerami, gwarantującymi jakość, stabilność i powtarzalność doskonałych wyników.
W trakcie trwania Akademii Indyka partnerzy projektu będą wspierać uczestników swoją wiedzą
i doświadczeniem. Pokażą również, jak omawiane aspekty mogą wpłynąć na wyniki techniczne oraz finansowe, osiągane na fermach.
Wieloletnie doświadczenie na każdym etapie produkcji. Można śmiało powiedzieć, że Akademia Indyka to wspólny projekt całej branży, zajmującej się hodowlą i chowem indyka- od genetyki po odpowiednie żywienie. Obecność wielu partnerów Akademii, którzy zasadniczą część swojej aktywności biznesowej poświęcają indykom, jest gwarantem wszechstronności i jakości projektu.
Żywienie a zdrowotność. Jednym z partnerów Akademii Indyka jest wiodący producent zdrowych
i bezpiecznych mieszanek paszowych. Firma kładzie duży nacisk kładziony na badania i rozwój oraz na nieustającą poprawę dobrostanu zwierząt poprzez zbilansowane programy żywieniowe. W trakcie trwania projektu eksperci żywieniowi będą mieli okazję wesprzeć uczestników Akademii swoim doświadczeniem i udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w hodowlanej codzienności.
Zootechnika od A do Z. Status zootechniczny fermy ma kluczowy wpływ na zdrowotność ptaków oraz uzyskiwane wyniki techniczne. Uczestnicy Akademii Indyka będą mogli zapoznać się z kanonem wiedzy zootechnicznej, której praktyczne zastosowanie ma na celu znaczącą poprawę wyników finansowych. Na pytania i wątpliwości w tym zakresie odpowiedzą światowi eksperci, dzieląc się doświadczeniem oraz wiedzą
o najnowszych trendach.

Salmonella – zwyciężmy ją razem!

Od kilku już lat istnieje w Polsce i całej Unii Europejskiej program zwalczania salmonellozy u drobiu. Dla wielu jest to wciąż temat tabu, o którym lepiej głośno nie mówić.

Bioasekuracja – część II

Problemem, często widywanym na fermach indyczych jest wielowiekowość ptaków na tej samej fermie. W przypadku brojlerów kurzych zasada „wszystko pełne, wszystko puste” ...

Bioasekuracja - część I

Co to takiego bioasekuracja? To zespól czynności i procedur, mających na celu zminimalizowanie ryzyka przenoszenia różnorodnych patogenów w obrębie fermy, jak i poza nią. Prawidłowo wdrożona bioasekuracja polepsza wyniki hodowlane i redukuje koszty, związane z leczeniem.

Witaminy dla ptaków – czy warto je suplementować w wodzie do picia? – część II

W pierwszej części artykułu przedstawione zostały witaminy, substytuty ich nazw, a także funkcje jakie pełnią w organizmie ptaka. Zbliżając się o odpowiedzi na pytanie postawione w tytule poniższego artykułu, trzeba się jeszcze dowiedzieć czy nadmiar, bądź niedobór witamin może negatywnie wpływać na zwierzęta produkcyjne, jakimi bez wątpienia są indyki.

Czy warto suplementować witaminy dla ptaków w wodzie do picia? – część I

Chcąc odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule, trzeba trochę dogłębniej przyjrzeć się witaminom, funkcją jakie pełnią w organizmie zwierzęcia oraz ich pochodzeniu.

Wapń i fosfor – kluczowe składniki diety indyków

Indyki to najcięższe ptaki, jakie utrzymujemy w warunkach fermowych. W przypadku indorów pod koniec tuczu ich waga może przekraczać nawet 20 kg. Tak duża masa ciała musi być zbudowana na solidnym ,,fundamencie kostnym’’. Wytrzymałość kości warunkowana jest wieloma czynnikami, spośród których kluczowymi są wapń (Ca) i fosfor (P).

 

Aminokwasy w żywieniu indyków oraz ich wpływ na współczynnik konwersji paszy (FCR)

Wymogi środowiskowe oraz wysokie ceny surowców paszowych zmuszają producentów pasz do ograniczenia udziału białka ogólnego w mieszankach paszowych. Tendencja ta jest tym bardziej zrozumiała, gdy dodatkowo uzmysłowi się fakt, że ani indyki ani żadne inne ptaki czy zwierzęta hodowlane nie mają realnego zapotrzebowania na białko w paszy. Zdanie to, choć może szokujące, jest prawdziwe.

Odchów – w kręgach czy w kwaterach?

Sposoby odchowu indyków można podzielić na dwa sposoby, wynikające z indywidualnych potrzeb i warunków hodowli.

Odchów w kręgach jest coraz rzadziej stosowany. W tym systemie pisklęta mają tzw. komfort termiczny - mogą wybierać potrzebną im temperaturę (na obrzeżach kręgu: 24-26 stopni, w strefie bytowania: 35-37stopni), przesuwając się do źródła ciepła lub od niego odchodząc.

Kokcydioza u indyków

Kokcydioza, choroba pasożytnicza drobiu, jest główną przyczyną chorób układu pokarmowego indyków. Pasożyty rozmnażają się w przewodzie pokarmowym, powodując uszkodzenia tkanek, które mogą prowadzić do objawów klinicznych choroby (biegunka, zaburzenie zdrowia układu pokarmowego i upadki) lub podklinicznych (spadek wydajności).

Temperatura i wilgotność w Indyczniku

Warunki klimatyczne w indyczniku są jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu w hodowli, czyli osiąganiu optymalnych wyników technicznych. Do ważniejszych parametrów, determinujących klimat w obiekcie inwentarskim należą temperatura i wilgotność.

Cele

Zawsze idź
do przodu,
nie stój
w miejscu!

Motto De Heus:
Powering
Progress

Innymi słowy:
stojąc w miejscu cofamy się, więc jeśli chcemy w najgorszym wypadku pozostać w tym samym miejscu, to i tak musimy iść do przodu!

akademia-indyka

Akademia Indyka - cele postawione przez założycieli

Partnerzy projektu

DLACZEGO?

Kilka powodów, dla których wiodące podmioty z branży indyka zdecydowały się
wziąć udział w projekcie zatytułowanym „Akademia Indyka”:

Co dwie głowy,
to nie jedna

Razem
możemy więcej

Możemy
dostarczyć
wiedzy dotyczącej każdego etapu
produkcji indyczej,
od genetyków
po ubojnie

Naszymi wykładowcami będą specjaliści
z całego świata

Informacje organizacyjne

Kontakt

De Heus Polska

ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 04 00
fax: (24) 721 04 04

indyk
@
akademiaindyka.deheus.pl

close